A KÖZünk van hozzá adatvédelmi nyilatkozata

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelem kiemelten fontos a KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft. számára, ezért a személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járunk el. Az alábbiakban rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

Hol tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén tároljuk.

Tárhely szolgáltatónk:

Websupport Magyarország Kft.
Tel: +36 1 700 4140
Email: info@tarhelypark.hu
Web: http://tarhelypark.hu

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft. , mint a kozunkvanhozza.hu oldal üzemeltetője kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a szervezet felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

 

Az adatkezelő adatai:

KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Nárcisz u. 9. 2.a.

Cégjegyzékszám: 01-09-418920

Adószám: 23872064-1-43

Email: info@kozunkvanhozza.hu

Tel: 06 30 352 95 27

Képviseli: Dr. Dóczi Tamás, ügyvezető

E-mail címe: info@jovoinnovaciokft.hu

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft.-n kívül álló külső felekkel.

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot az info@kozunkvanhozza.hu e-mail címen velünk és személyes adatait elektronikus formában (e-mailben) 30 napon belül elküldjük Önnek.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a kozunkvanhozza.hu automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez 30 napon belül elektronikus formában (e-mail) történik meg. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezik, kozunkvanhozza.hu fiókkal, személyes adatait szerkesztheti a fiók oldala alatt is.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft. által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat:

 • folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
 • rendezetlen tartozása van a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül
 • az elmúlt 3 évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat, termékeinket
 • adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették

 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft. „jogos érdekei” szerint történik. A KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (leiratkozás)
 • e-mailben az info@kozunkvanhozza.hu email címen

 

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft. jogos érdeke alapján, a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft.-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását.
 • Ha a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@kozunkvanhozza.hu e- mail címen.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga

Ha úgy gondolja, hogy a KÖZünk van hozzá Oktatási és Tanácsadó Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatvédelmi nyilatkozat frissítései

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.

Ügyfélszolgálat

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk kérései, panaszai kezeléséhez vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos ügyintézéshez e-mailen, telefonon és a közösségi médiában.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Bármilyen adatot feldolgozhatunk, amelyet megad számunkra, beleértve a kötelező kategóriákat:

 • kapcsolattartói adatok, így például név, cím, e-mail-cím és telefonszám,
 • gyermeke neve, életkora,
 • gyermeke iskolájának neve, címe, osztálya,
 • az ügyben folytatott minden szóbeli megbeszélés és levelezés tartalma.

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft. munkatársai és tisztségviselői.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön és a KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft. jogos érdekén alapul.

Tekintettel arra, hogy Ön segítségkérés miatt kereste meg a KÖZönk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft.-t, személyes adatainak feldolgozása az Ön és a KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft. jogos érdekén alapul, azaz azon, hogy minél eredményesebben tudjuk támogatni Önt, gyermekét, a közösséget a bullying elleni küzdelemben.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait az e-mailek, levelezés és az esetkezelés esetében 36 hónapig tartjuk meg.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft. jogos érdeke szerint történik. A KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

Fejlesztések és javítások

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Az adatokat felhasználjuk szolgáltatásaink, protokolljaink és háttérrendszereink fejlesztésére és javítására minden felhasználónk számára. Ebből a célból adatait nem egyéni szinten elemezzük.

Ebbe beletartoznak az elemzések, melyeket arra használunk, hogy a szolgáltatásainkat minél jobban a célcsoportok igényeihez igazítsuk, felhasználó baráttá tegyük a kapcsolattartási folyamatunkat, hozzátegyünk a bullying-prevencióval és intervencióval kapcsolatos közös tudáshoz és általánosságban növeljük látogatóink biztonságát.

Milyen személyes adatokat használunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • ügyfélszám,
 • a gyermek életkora, osztályfoka,
 • a probléma természete.

Ebbe beletartoznak az elemzések, melyeket arra használunk, hogy a szolgáltatásainkat minél jobban a célcsoportok igényeihez igazítsuk, felhasználó baráttá tegyük a kapcsolattartási folyamatunkat, hozzátegyünk a bullying-prevencióval és intervencióval kapcsolatos közös tudáshoz és általánosságban növeljük látogatóink biztonságát.

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A beazonosíthatóságra vonatkozó adatokat harmadik fének nem adjuk ki. Kizárólag a tapasztalatokat használjuk fel, anonim módon, csak a fent részletezett szolgáltatások nyújtása és folyamatok finomítása érdekében.

Mi a személyes adatok feldolgozásának jogi alapja?

A személyes adatok feldolgozása, szolgáltatásaink és kapcsolattartási folyamataink fejlesztése és javítása érdekében, jogos érdekünkön alapul.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön nem kéri, hogy töröljük az adatbázisunkból.

Az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való joga

Önnek jogában áll személyes adatainak a KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft.  jogos érdekein alapuló feldolgozásával szemben ellenvetéssel élni az info@kozunkvanhozza.hu e-mail-címen. Adatait töröljük, és szolgáltatásokat nem tudunk nyújtani Önnek.

Megfelelés a törvényi előírásoknak

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • ügyfélszám
 • név
 • postai cím
 • tranzakció összege
 • tranzakció dátuma

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

Az adatait a KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft.-n belül osztjuk meg.

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft. eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az adatait a Magyarországon hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

Cookie-k (sütik)

Mik azok a cookie-k (sütik)?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódnak és a későbbi látogatásokkor aktiválódnak. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába. Amennyiben nem egyezik bele a sütik használatába, azokat böngészője beállításaiban bármikor módosíthatja.

Hogyan használjuk a sütiket?

Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat és releváns marketinganyagokkal láthassuk el.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A sütik a kozunkvanhozza.hu-n nem dolgoznak fel személyes adatokat.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A sütik a kozunkvanhozza.hu-n nem mentik el személyes adatait.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

A sütik a kozunkvanhozza.hu-n nem mentik el személyes adatait.

A cookie-k törlése

A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-k kezeléséről és törléséről mindent megtalál a „Súgó” menüben. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Figyelem! Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét.

Kapcsolat

KÖZünk van hozzá Oktató és Tanácsadó Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Nárcisz u. 9. 2.a.

Cégjegyzékszám: 01-09-418920

Adószám: 23872064-1-43

Email: info@kozunkvanhozza.hu

Tel: 06 30 352 95 27

 

Képviseli: Dr. Dóczi Tamás, ügyvezető

E-mail címe: info@jovoinnovaciokft.hu