Szolgáltatásaink

Komplex tanácsadás és segítségnyújtás egyéneknek és közösségeknek.

Szülőknek, családoknak

Miben segítünk?

Ha rossz érzéssel engeded el reggel az iskolába.

Ha szeretnéd megérteni, milyen folyamat megy végbe a közösségében.

Ha szeretnéd támogatni, de nem vagy benne biztos hogyan kéne.

A szülők számára rossz érzés, ha kiderül, hogy a gyerekük iskolai bántalmazás áldozata, szemlélője, vagy elkövetője. Ilyen helyzetekben a szülők is másodlagosan traumatizálódnak, segítenének a gyermeküknek, de nem biztos, hogy tudják, hogyan tegyék, mit tegyenek és mit ne, mit mondjanak neki és mit ne. Ebben próbálunk segíteni!

Megérteni azt, hogy mi történik a gyermekükkel és a gyermekközösséggel, hogy mit jelent a bullying és milyen hatása van a különböző szereplőkre, egyáltalán kik a szereplők, kik és milyen milyen módon tudnak tenni a visszaszorítása és megelőzése érdekében.

Célunk, hogy a szülők ne érezzék magukat magukra hagyva, segítséget kapjanak abban, hogyan támogassák és erősítsék a gyermeküket, hogyan kommunikáljanak az osztályfőnökkel és az iskolával a kialakult helyzetről.

Ha a gyermeked iskolai bántalmazás áldozata, elkövetője, vagy más módon érintett szereplője és segítségre van szüksége, keress minket bizalommal!

Hogyan segítünk?

Közösen végiggondoljuk az adott gyermek, szülő, család helyzetét és a helyzetkezelési lehetőségeket. A beszélgetés előre egyeztetett időpontban, biztonságos és tabumentes légkörben, az egyén igényeire, előzetes bullyinggal kapcsolatos tudására építve zajlik.

Időtartam: 60-180 perc

Alapprogram 

45 perces előadás + 45 perces beszélgetés, melynek célja a bullyinggal kapcsolatos általános tudásbővítés, azért, hogy a szülőknek rálátása legyen a témára és tudatosabban ismerjék fel a jelenséget. Ezután tudatosabban tudják támogatni a gyermekeiket, az osztályközösséget és a pedagógust, iskolát a közbelépésben és hosszú távon a megelőzésében. 

Tematika:

 • A bullying természete, a kapcsolódó szereprendszer.
 • Miben különbözik a konfliktustól?
 • Hogyan ismerhetjük fel, ha a gyermekünk érintett?
 • Hogyan beszélgethetünk róla otthon, hogyan támogathatjuk gyermekünket?
 • Hogyan működhetünk együtt a pedagógusokkal, az iskolával?

Időtartam: 90 perc

 

Komplex program

Lehetőség van arra, hogy az alapprogram előadását követően a szülői közösség a saját helyzetéről részletesebben és mélyebben beszélgessen. Kérdések-válaszok mellett érzések, gondolatok és igények fogalmazódhatnak meg, amik kiindulópontját alkotják a további prevenciós és intervenciós munkának. 

Időtartam: a közösség igényeihez mérten min. 120, max. 180 perces

Az iskolai bántalmazás valamilyen területének mélyebb megismerése és közös gondolkodás más szülőkkel, vagy a pedagógusokkal.  

Lehetséges workshop témák:

 • A bullying természete: mi bullying és mi nem az?
 • A bullying szereplői: áldozat – bántalmazó – szemlélő – védelmező.
 • Hogyan válhat a szemlélőből védelmező? 
 • Esetkezelés: resztoratív és asszertív. 
 • Szülőként mit várhatunk az iskolától, mit tudunk tenni a gyermekünkért, és hogyan tudjuk segíteni a pedagógusokat, a közösséget.

 

Időtartam: 180 perc

Resztoratív szemlélettel, facilitátorok által vezetett családi kupaktanács. A család közös gondolkodása arról, hogy hogyan támogassák a gyermeket, ha az osztályban bullying van.

A program előkészítést is igényel, azaz minden érintett szereplővel külön 1-1,5 órás beszélgetés azért, hogy egyedül, bizalmas és biztonságos keretek között mondhassák el a saját nézőpontjukat, érzéseiket, igényeiket.

A családi kupaktanács időtartama másfél órától maximum 180 percig tart. A család együtt van, és a segítők által vezetett keretek között beszélgetnek, aminek a végére egy mindenki számára elfogadható megállapodás születik. Azokban az esetekben, amikor egy ülés nem elég, újabb alkalom szervezhető, de erre általában nincs szükség.

Igény szerint lehetőség van utánkövetésre egy bizonyos idő eltelte után, amikor ránézünk arra, hogyan alakult a helyzet, milyen további szükségletei vannak a családnak.

Időtartam: 90 – 180 perc / beszélgetés

A gyermekközösségekben megjelenő bántalmazás feszültséget szülhet a különböző szerepekben lévő gyermekek szülei között is, vagy akár a szülők és a pedagógusok között. Amennyiben a nézeteltérés elakadást okoz, megromlik a viszony, kerülik egymást, vagy nem tudnak túljutni ezen, és már gátolja az együttműködést, ez meg fogja nehezíteni, hogy változzon a helyzet a gyermekek között. 

Segítünk, hogy a nézeteltéréseket, konfliktusokat akár négyszemközt, akár csoportban, biztonságos keretek között, a résztvevők számára elfogadható és megnyugtató módon rendezzék. A mediáció lehetőséget ad a kapcsolat javítására, az esetlegesen elveszett bizalom újraépítésére a további megoldásközpontú, kulturált együttműködés érdekében.

A mediáció minden esetben egyéni előkészítő beszélgetésekkel indul, ami egy-másfél órás. Minden helyzet egyéni, ezért a mediátorok ezekből kiindulva építik fel a konfliktusmegoldás folyamatát. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez békés és hatékony módja annak, hogy a felnőttek, a gyerekek érdekében a másik nézőpontját megismerve és megértve tovább tudjanak lépni és a megoldási lehetőségekre összpontosítani.

Időtartam: 60 – 180 perc / beszélgetés

Pedagógusoknak és más gyermekekkel foglalkozó szakembereknek

Miben segítünk?

Ha úgy érzed elakadtál, nem tudod hogyan, merre tovább.

Ha úgy érzed, szétesik a közösség.

Ha szívesen kapnál eszközt a kezedbe, amellyel megelőzheted, vagy kezelheted.

Amikor a pedagógusok azt érzékelik, hogy a diákok bántják egymást, vagy jelzést kapnak a szülőktől, kollégáktól, vagy maguktól a diákoktól, gyakran tehetetlenek a helyzetben. Magukra maradnak, és érezhetik azt is, hogy több tűz között állnak.

A pedagógusoknak kulcsszerepe van a gyermekközösségek működésében, attitűdjük és viselkedésük alakításában.

Célunk, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó pedagógus és a pedagógiai munkát segítő szakemberek támogatást kapjanak ahhoz, hogy tenni tudjanak a bántalmazás visszaszorításáért és megelőzéséért, kompetensen tudják támogatni az erőszakmentes, adaptív és elfogadó légkör kialakulását.

Mert a gyermekek közötti bántalmazás visszaszorítása a felnőttek nélkül nem megy, és erőteljesebb a változás, ha együtt, együttműködve dolgoznak a változás érdekében.

Hogyan segítünk?

Az egyéni tanácsadás lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek támogatott módon, a saját igényeikre fókuszálva gondolhassák végig a számukra és a gyermekközösség számára leginkább elfogadható és működőképes utat a biztonságos légkör kialakítása érdekében.

 • Szaktárgyi módszertani támogatás: az érzelmi intelligencia-fejlesztés, közösségalkotás és normaalakítás lehetőségei a mindennapokban, szaktárgyi keretek között.
 • Nem szaktárgyi módszertani támogatás: az érzelmi intelligencia-fejlesztés, közösségalkotás és normaalakítás lehetőségei, pl. napköziben, erkölcstan órán, osztályfőnöki órán, kirándulásokon, jeles napokon).
 • Pedagógiai szakmai támogatás a bullyinggal kapcsolatos tudás bővítésére.
 • Szupervízió az esetek értelmezésére, lehetséges intervenciós lépések megtalálására.

Időtartam: 50 – 150 perc

45 perces előadás + 45 perces beszélgetés, melynek célja a tudásbővítés, azért, hogy általános rálátásuk legyen a témára és tudatosabban ismerjék fel a jelenséget, tudják, hogy melyek a bullying prevenció intézményi dimenziói és pillérei és az intervenció lehetőségei.

Időtartam: 90 perc

A tematikus workshopok különböző, a közösség érdeklődéséhez, igényeihez illeszkedő tartalmi fókusszal szervezett programok. Célja a tudásbővítés és az elmélyülés, beszélgetés, közös gondolkodás a bullying egyik területéről.

Lehetséges workshop témák:

 • A bullying természete: mi bullying és mi nem az?
 • A bullying szereplői: áldozat – bántalmazó – szemlélő – védelmező.
 • Hogyan válhat a szemlélőből védelmező?
 • A családi háttér és a bullying összefüggései.
 • Esetkezelés: resztoratív és asszertív.
 • Az iskolai prevenció: az érzelmi intelligencia-fejlesztés, közösségépítés és normaalakítás lehetőségei.
 • Prevenció szaktárgyi keretek között.

Időtartam: 180 perc

Tematikus tréningek

A tréningek egész napos, gyakorlatorientált programok konkrét, a közösség érdeklődéséhez, igényeihez illeszkedő tartalommal. Célja a gyakorlatban alkalmazható módszerek, technikák megismerése, kipróbálása.

Lehetséges tréning témák:

 • Csoportszabály kialakításának gyakorlata az osztályban.
 • Az intézmény észlelő- és jelzőrendszerének (ÉJR) közös kidolgozása.
 • Drámapedagógiai eszközök használata a bullying prevencióban és érzelmi intelligencia-fejlesztésben.
 • Bullying megelőzésének lehetőségei a szakórákon.
 • Az asszertív és resztoratív szemlélet ereje az iskolai hétköznapokban.

 

Időtartam: 180-360 perc

 

Színházi nevelési és drámapedagógiai bullying prevenciós tréning

Konkrét, a diákok számára kidolgozott előadáshoz kötődő program; az iskolai bántalmazás témájának színházi nevelés és drámapedagógia módszerével történő feldolgozása.

A tréning végére a résztvevő pedagógusok képesek lesznek felismerni, ha bullyinggal találkoznak, és tudatosabban, ezáltal magabiztosabban tenni a megelőzésért.

Időtartam: 360 perc

A tréninget a Nyitott Körrel együttműködésben szervezzük.

1 – 2 konkrét eset csoportos megbeszélése: helyzetértelmezés és közbelépési lehetőségek, valamint a következmények végiggondolása

1. lépés: egyéni konzultáció az esetgazdával, aki ismerteti velünk az esetet. Ez alapján megbeszéljük, hogy azonnal szervezhető-e a csoportos esetelemzés, vagy további egyéni konzultációkra lesz szükség ezt megelőzően (pl. pedagógusok közötti ellentét esetében).

2. lépés: csoportos esetelemzés: a csoportban általában azok a pedagógusok vesznek részt, akik érintettek az adott esetben, illetve az intézményben bullyinggal prevenciós feladatokat ellátó szakemberek.

Időtartam: 120 – 180 perc

Osztályoknak, közösségeknek

Miben segítünk?

Ha a közösségben felbomlik az egyensúly, nem jól funkcionál.

Ha nem mernek szólni, nem tudnak beszélni róla.

Ha elfogadják a bántást, normálisnak érzik, hogy cikizik egymást.

A szülőként és pedagógusként is nyugtalanító, ha kiderül, hogy a hozzánk tartozó gyermekközösségekben bántalmazás történik.

Az osztályokban megjelenő, visszatérő és elhúzódó piszkálódás, kiközösítés, szekálás, enyhébb-súlyosabb bántás rossz hatással van az egyes gyerekekre is és a közösségükre is. Rombolja az önértékelést és önbecsülést, a kapcsolatokat, a bizalmat, félelmet kelt és elmagányosodáshoz vezethet, akármilyen szerepben legyen a gyermek. Segítenünk kell nekik kikeveredni ebből a működésből, szükségük van az őket körülvevő felnőttek segítségére, nélkülük ez nem fog menni.

Mi lépésről lépésre támogatjuk a közösséget a változásban. Az első alkalmakon felmérjük a helyzetet, a közösség állapotát, a gyerekek közötti viszonyokat, így a folyamatot a konkrét körülmények, szükségletek, igények mentén tudjuk rugalmasan felépíteni, alakítani.

Elengedhetetlen, hogy a pedagógusokkal is dolgozzunk, és segítsük őket a diákokkal való munkában. Ezért a gyermekfoglalkozásokat minden esetben kiegészítik a pedagógusokkal való konzultációk.

Hogyan segítünk?

Bullying prevenciós foglalkozás(sorozat), amelynek célja a tudatosság növelése a bántalmazás, szemlélés, védelmezés terén.

További cél a téma iránti érzékenység növelése érzelmi intelligencia fejlesztés, valamint közösségépítés, játékokkal, drámaelemekkel színesített gyakorlatokkal, beszélgetésekkel.

A gyermekfoglalkozásokat a szükségletek, igények mentén rugalmasan alakítjuk. A foglalkozások alatt az osztályfőnök jelenlétére számítunk, megfigyelő szerepben, és bizonyos előre egyeztetett helyzetekben a foglalkozáson való részvételére is.

Példák érintett területekre:

 • Csoportnorma alakítás: csoportszabály alkotás, észlelő- és jelzőrendszer (ÉJR) kialakítása
 • Segítségkérés, segítségnyújtás, kiállás, védelmezés
 • A gúnyolódás és viccelődés közötti határ
 • Perspektívaváltás
 • Döntések, felelősségvállalás, vita
 • Asszertív és resztoratív szemlélet
 • Érzelmi intelligencia-fejlesztés: önértékelés, önbecsülés, önbizalom, belső erő növelése

 

Kapcsolódó tanári konzultáció

1. konzultáció: a foglalkozást megelőző beszélgetés a helyzet megismerése érdekében

2. konzultáció: a foglalkozást követően 45 perces konzultáció keretében beszélgetünk arról, amit a pedagógus látott, érzékelt, gondolt a közösség és egy-egy diák állapotáról, helyzetéről, és közösen meghatározunk rövid és hosszú távú célokat a folytatáshoz. Emellett a tanórákon (osztályfőnöki és szaktárgyi) alkalmazható lehetséges gyakorlatokról, módszerekről, eszközökről gondolkodunk közösen.

Időtartam: 30 perces konzultáció + körülményektől függően 60-80 perces gyermekfoglalkozás + 45 perc tanári konzultáció

A KÖZünk van hozzá?! és a Nyitott Kör együttműködésében több program is elérhető a különböző életkorú osztályoknak. A gyerekek, fiatalok egy színházi nevelési előadáson vesznek részt, amelyet 3-4 színész drámatanár vezet. Az előadásokban a diákok “az osztályt” játszák, azaz a közösséget, amiben az események zajlanak.

Az előadások célja tudatosítani a résztvevőkben a közösség passzivitásának és aktivitásának erejét és viselkedésük következményeit az adott helyzetekben.

Az előadás preventív célú abban az esetben, amikor még nincs piszkálódás, bántás a gyerekek, fiatalok között és azon a ponton kíván hatni a viselkedésükre, amikor még nem rögzültek be a szerepek és a csoportdinamika.

Intervenciós céllal alkalmazható akkor, amikor már zajlanak ártó folyamatok, mégis, a színházi nevelési előadás lehetőséget ad arra, hogy ne a csoportban esetlegesen jelen lévő diszfunkcionális folyamatokkal dolgozzunk, hanem a jelenségről általában véve tanuljanak a gyerekek.

Ilyen esetben a tabumentesítés az egyik legfőbb cél, az, hogy nyíltan előkerül a téma és beszélnek róla, valamint tudásbővítés, ami az alapját képezheti a csoporton belül megjelenő bullying folyamatok tudatosításának és visszaszorításának.

 

Az alkalom felépítése:

1. színházi nevelési foglalkozás

A Nyitott Kör különféle korosztályoknak szóló előadásairól itt olvashat.

2. 60 perces bullying tudatosító foglalkozás a gyerekek, fiatalok részére

Az a cél, hogy az előadásról való beszélgetés során a tanulókban tudatosítsuk, hogy a bullying egy ártó folyamat. Továbbá, hogy foglalkozzanak azzal, hogy milyen különböző szerepekben lehetnek jelen ebben a folyamatban és, hogy tanuljanak arról, hogyan különböztessék meg a hétköznapi konfliktusokat a folyamatos megfélemlítéstől. A foglalkozásokat mindig azzal zárjuk, hogy végiggondolják, hogyan állnának ki az áldozat mellett. A foglalkozás hozzásegítheti a diákokat ahhoz, hogy későbbi döntéseik során a tudatosak legyenek, felismerjék az adott helyzetet és proszociálisan viselkedjenek. A foglalkozás során felépül egy poszter, ami az osztályban marad, közös tudás és hivatkozási alap lesz.

3. 45 perces konzultáció az osztályfőnökkel

Miután az osztályfőnökök megnézik az előadást és a kiegészítő edukatív foglalkozást, számos kérdésük van. Azt látják, ahogy, amilyen szerepekben és attitűddel vesznek részt a tanulók a történet során és a foglalkozáson, és olykor nem egyértelmű számukra, hogy egy-egy tanuló miért az adott módon reagált. A konzultáció lehetőséget ad arra, hogy mindezeket szakértői segítséggel átgondolják, valamint, hogy módszertani javaslatot kapjanak a további munkához.

Időtartam: 4-5 óra, egész napos program

Amikor a gyermekközösségben konkrét konfliktus van, amin nem tudnak túljutni, közösségi konfliktuskezeléssel, vagy körbeszélgetésekkel segítünk.

Amikor bántalmazás van jelen, vagy úgy érzékeljük, hogy antiszociális norma kezd megjelenni a közösségben, ami miatt elkezdtek bomlani és sérülni a kapcsolatok, és ez már hatással van a gyerekek együttműködésére, együttélésére,  abban az esetben lassabb, hosszabb távon felépített folyamat szükséges annak érdekében, hogy az áldozat ne sérüljön még jobban.

A folyamat minden esetben egyéni előkészítésekkel indul és ezek alapján alakul ki, hogy kik mikor ülnek le egymással beszélni, akár párban vagy kisebb-nagyobb beszélgetőkörökben. Ezek során a gyerekeknek és fiataloknak lehetősége van arra, hogy megismerjék és megértsék, hogy a többiek milyen helyzetben vannak, mit gondolnak, mit éreznek és mire van szükségük.

A konkrét konfliktusok rendezése mellett gyakran az is cél, hogy a beszélgetés végére közösen fogalmazzanak meg egy csoportszabályt.

Egy ilyen folyamat segíti a közösségben kialakuló feszültségek, tabuk oldását, és a kommunikáció gördülékenyebbé tételét olyan helyzetben, amikor ez valamiért nehézséget okoz. A mediáció minden esetben önkéntes.

Az egyéni beszélgetések időtartama: 60 perc / beszélgetés

A beszélgetőkörök időtartama: 90-180 perc / alkalom

Bullying S.O.S

Ha segítségre van szükséged, add meg az elérhetőségedet, és mi a lehető legrövidebb időn belül felvesszük veled a kapcsolatot.

Írd le, hogy mi történt és mit kérdeznél tőlünk. Megoszthatod velünk írásban is a részleteket, vagy ha szeretnél, telefonálj!

Email: bullyingsos@kozunkvanhozza.hu

Tel.: 06 30 352 95 27

Adataid védelme fontos a számunkra. Ismerd meg adatkezelési tájékoztatónkat.